Heat Protection

Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą

Kolekcja ta zapewnia naturalną ochronę przed zbyt wysoką temperaturą.