Polityka prywatności

Ta strona jest obsługiwana przez iBeAuthentic, LLC w imieniu firmy LOMA, która jest własnością i jest zarządzana przez Innovative Salon Products, Inc.
Materiały prezentowane na tej stronie są chronione prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej i wszelkie nieautoryzowane użycie tych materiałów jest zabronione. Materiały prezentowane na tej stronie są chronione prawem autorskim iBeAuthentic LLC lub faktycznego autora materiału i nie mogą być kopiowane, powielane, ponownie publikowane bez wyraźnej pisemnej zgody iBeAuthentic LLC lub właściciela praw autorskich. Wszystkie materiały prezentowane na tej stronie są objęte prawem autorskim © 2019 iBeAuthentic LLC
W LOMA doceniamy zaufanie, jakim obdarzasz nas podczas przekazywania nam swoich danych osobowych i rozumiemy, że chcesz wiedzieć, w jaki sposób przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane. Niniejsza Informacja o przestrzeganiu prawa do prywatności/poufności określa (z pełną jawnością i zgodnie z wymogami prawa i odpowiednimi przepisami Stanów Zjednoczonych, w tym z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Rozporządzenie (EU) 2016/679)) podstawę, zgodnie z którą przetwarzamy Twoje Dane osobowe („Dane osobowe”), gdy uzyskujesz dostęp do naszych Stron lub kontaktujesz się z nami.

ANALIZA OGÓLNA
iBeAuthentic, LLC, w imieniu firmy LOMA, gromadzi i wykorzystuje Dane osobowe, które przekazujesz lub które gromadzimy, gdy poruszasz się po niniejszej stronie w celach reklamowych, dostarczania naszych produktów i usług, nawiązania kontaktu w celach marketingowych lub innych celach komercyjnych, udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów, zaproponowania udziału w ofertach i promocjach, analizy i poprawy jakość naszych produktów lub usług.
Dostęp do naszych Stron i korzystanie z nich podlega warunkom naszej Informacji
o przestrzeganiu prawa do prywatności/poufności oraz wszystkim obowiązującym przepisom prawa. Przetwarzanie Twoich Danych osobowych będzie ograniczone do niezbędnego zakresu związanego z celami podanymi powyżej. Tam, gdzie to konieczne, poprosimy Cię o udzielenie wyraźnej zgody. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad informacjami, które przetwarzamy
i przechowujemy na Twój temat. W innym wypadku będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji umowy, którą z Tobą zawarliśmy,
do spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na LOMA lub iBeAuthentic, LLC i/lub do celów wynikających z uzasadnionych interesów LOMA lub iBeAuthentic, LLC.
Przetwarzamy Twoje Dane osobowe wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Możesz uzyskać dodatkowe informacje lub skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania, sprzeciwu
i przenoszenia danych w odniesieniu do swoich Danych osobowych, kontaktując się z nami bezpośrednio (dane kontaktowe znajdują się poniżej).
Możemy co pewien czas zmieniać niniejszą Informację o przestrzeganiu prawa
do prywatności/poufności. Opublikujemy zaktualizowaną wersję na naszych Stronach. Będziemy informować o wszelkich istotnych zmianach w sposób jak najbardziej zrozumiały.
Jak najczęściej sprawdzaj Informację o przestrzeganiu prawa do prywatności/poufności, aby być na bieżąco z zasadami wykorzystania Twoich danych osobowych.


JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?
Informacje i Dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat, gdy odwiedzasz nasze Strony lub wchodzisz z nami w interakcję, mogą obejmować:
Przekazane przez Ciebie Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail lub nazwa salonu, wnioski użytkownika, ewentualne skargi i inne dane, które otrzymujemy, jeśli komunikujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, online lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także wszelkie inne informacje podane przez Ciebie — na przykład podczas rejestracji na naszych Stronach, zapisywania się do naszych newsletterów, korzystania z naszych ofert
i promocji, przekazywania informacji zwrotnych, wypełniania ankiet lub kupowania naszych produktów lub usług;
Informacje o płatnościach — w tym dane umożliwiające dokonanie zakupów, takie jak dane dotyczące konta płatniczego, numery kart kredytowych i debetowych, data ważności, numer telefonu, adresy wysyłkowe i rozliczeniowe;
Informacje o logowaniu do konta — w tym wszelkie informacje wymagane do utworzenia konta użytkownika, abyśmy mogli zrealizować zamówienie, takie jak imię i nazwisko, nazwa salonu, numer licencji, status licencji, typ licencji, adres e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres wysyłkowy, nazwa użytkownika, hasło oraz pytanie i odpowiedź bezpieczeństwa;
Informacje gromadzone automatycznie — w tym informacje o komputerze, adres IP, przeglądarki, pliki cookie, których używamy na naszych Stronach lub pliki cookie należące do osób trzecich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

DLACZEGO GROMADZIMY DANE OSOBOWE?
Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje Dane osobowe w poniższych celach i na podstawie przepisów prawa. Pamiętaj, że jeśli posiadamy już informacje na Twój temat, możemy je wykorzystać w tych samych celach.
W celu realizacji uzasadnionych interesów handlowych. Możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe (zarówno w sposób zagregowany, jak i indywidualny), takie jak Twoje dane kontaktowe, dane dotyczące konta i elektronicznej identyfikacji, informacje dotyczące Twoich zakupów, w celach reklamowych oraz w celu analizy i poprawy jakości naszych produktów lub usług, a także w celu zrozumienia Twoich potrzeb jako klienta.
Oznacza to również, że analizujemy informacje, które nam przekazujesz przy okazji korzystania z naszych Stron lub naszych produktów i usług, a także wykorzystujemy wszystkie te informacje w celu poprawy i zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika (na przykład analizujemy, jakie strony internetowe odwiedzasz, z jakich produktów i usług korzystasz oraz w jaki sposób
z nich korzystasz).
Możemy również wykorzystywać Twoje Dane osobowe:
W celu realizacji uzasadnionych interesów handlowych. Możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe w celu generowania zbiorczych statystyk dotyczących użytkowników naszych produktów i usług; w celu poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom; w celu zapewnienia integralności systemu; w celu przypomnienia Ci za pośrednictwem poczty elektronicznej o porzuconym koszyku online lub w celu wysłania potwierdzenia zamówienia;
w celu usprawniania naszej działalności biznesowej, realizacji polityki i procedur firmowych;
w celu dokonywania transakcji korporacyjnych, takich jak wszelkie fuzje, sprzedaż, reorganizacja, przeniesienie aktywów iBeAuthentic, LLC lub LOMA lub przejęcie przedsiębiorstw, upadłość lub podobne zdarzenie; oraz dla innych uzasadnionych celów biznesowych dozwolonych przez obowiązujące prawo, o których poinformowalibyśmy w odpowiednim czasie.
W celu realizacji warunków umowy. Możemy wykorzystać Twoje Dane osobowe w celu realizacji zamówienia na nasze produkty lub usługi lub w celu opracowania konkursu,
zawodów lub promocji, w których możesz wziąć udział, w celu przeprowadzenia promocji
i skontaktowania się z Tobą, jeśli zostaniesz zwycięzcą, aby móc odpowiedzieć na wszelkie prośby o informacje skierowane przy użyciu funkcji „Skontaktuj się z nami”.
Na podstawie Twojej zgody. Możemy również wykorzystywać informacje na Twój temat na podstawie Twojej zgody, jeśli została ona udzielona, na przykład w celach marketingowych oraz w celu dostosowania naszej komunikacji z Tobą na podstawie Twojego profilu za pośrednictwem poczty elektronicznej, innych środków elektronicznych lub w inny sposób. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę; patrz „Jakie prawa przysługują Ci w związku
z przechowywaniem przez nas Twoich Danych osobowych?”.
W celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych. Możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe m.in. do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji biznesowej, rozpatrywania reklamacji składanych w naszym dziale obsługi klienta, spełniania zgodnych z prawem żądań organów publicznych oraz realizacji wymogów prawa i odpowiednich przepisów lub w inny sposób wymaganych przez prawo.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przechowujemy Twoje Dane osobowe tylko przez okres konieczny do realizacji celu, dla którego zostały one przekazane przez Ciebie lub zgromadzone przez nas (na przykład przez czas niezbędny do udzielenia przez nas odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów).
Możemy zatem przechowywać Twoje Dane osobowe przez rozsądny okres po Twojej ostatniej interakcji z nami. Gdy zgromadzone przez nas Dane osobowe nie będą już potrzebne do tych celów, zniszczymy je lub usuniemy w bezpieczny sposób. Zamiast niszczyć lub usuwać Twoje Dane osobowe, możemy je zanonimizować, aby nie można było ich powiązać z Tobą lub z ich pomocą dotrzeć do Ciebie. W niektórych przypadkach możemy mieć zobowiązania prawne lub regulacyjne, które wymagają od nas przechowywania określonych dokumentów przez określony czas.

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe:
Usługodawcom i administratorom danych. Możemy angażować zewnętrznych sprzedawców, agentów, usługodawców i podmioty stowarzyszone do świadczenia na naszą rzecz w naszym imieniu usług, takich jak wsparcie działania naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych lub sklepów internetowych (w tym dostawców usług mediów społecznościowych, procesorów płatności, agencji brandingowych, dostawców analizy danych i osób trzecich, z których korzystamy w celu wysyłania zamówień na adres domowy, takich jak sprzedawcy usług pocztowych lub dostawczych) lub do przetwarzania technicznego (na przykład usług hostingowych lub przechowywania danych) lub do usług zarządzania relacjami z klientami,
a także powiązanych usług wsparcia produktów lub promocji offline (na przykład konkursy, loterie i zawody, agencje zarządzania wydarzeniami lub sprzedawcy nagród) oraz, inne powiązane usługi. Świadcząc usługi, mogą oni uzyskiwać dostęp, otrzymywać, przechowywać lub w inny sposób przetwarzać Dane osobowe w naszym imieniu. Umowy zawarte przez nas
z tymi usługodawcami nie zezwalają na wykorzystywanie informacji na Twój temat do ich własnych celów, w tym do celów marketingowych. Podejmujemy komercyjnie uzasadnione kroki, aby wymagać od osób trzecich odpowiedniego zabezpieczenia Danych osobowych
i przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.
Partnerom. Co pewien czas możemy zaoferować Ci usługę lub aplikację we współpracy
z partnerami (na przykład współsponsorami lub licencjodawcami, licencjobiorcami lub dystrybutorami produktów naszej marki). W związku z tym może zaistnieć potrzeba ujawnienia Twoich Danych osobowych tym partnerom. Podejmujemy komercyjnie uzasadnione kroki, aby wymagać od osób trzecich odpowiedniego zabezpieczenia Danych osobowych i przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.
Osobom trzecim w przypadku wymogu prawnego. Możemy również ujawnić Twoje Dane osobowe, jeśli uznamy, że wymaga tego prawo lub że jest to uzasadnione koniecznością zachowania zgodności z procesami prawnymi; gdy uznamy za konieczne lub właściwe ujawnienie Danych osobowych organom ścigania, np. w celu zbadania faktycznego lub domniemanego oszustwa lub naruszenia prawa, naruszenia bezpieczeństwa lub naruszenia niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności/poufności; w celu odpowiedzi na wszelkie roszczenia wobec firmy LOMA oraz w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego firmy LOMA, jej klientów lub społeczeństwa.
Osobom trzecim w przypadku transakcji korporacyjnej. Ponadto informacje o naszych klientach, w tym Dane osobowe, mogą zostać ujawnione w ramach jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży, reorganizacji, przeniesienia aktywów lub przedsiębiorstw LOMA i/lub iBeAuthentic, LLC, przejęcia, upadłości lub podobnego zdarzenia.

W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH?
Stosujemy różne fizyczne, techniczne i administracyjne standardy bezpieczeństwa, technologie i procedury, aby pomóc w odpowiedniej ochronie Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem w zależności od wrażliwości informacji.
Podejmujemy kroki w celu ograniczenia dostępu do Twoich Danych osobowych do osób,
które muszą mieć do nich dostęp, w jednym z celów wymienionych w niniejszej Informacji
o przestrzeganiu prawa do prywatności/poufności. Umownie zadbamy o to, aby wszelkie
osoby trzecie przetwarzające Twoje Dane osobowe zapewniły poufność i integralność danych
w równie bezpieczny sposób.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZECHOWYWANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Przysługują Ci następujące prawa:
do uzyskania kopii swoich Danych osobowych wraz z informacją o tym, w jaki sposób i na jakiej podstawie te Dane osobowe są przetwarzane;
do sprostowania niedokładnych Danych osobowych (w tym prawo do uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych);
do usunięcia swoich Danych osobowych w ograniczonych okolicznościach, gdy nie są one już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone;
do ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych, gdy:
dokładność Danych osobowych jest wątpliwa;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu Danych osobowych;
nie potrzebujemy już Danych osobowych do celów, dla których zostały zebrane, ale potrzebujemy ich do wniesienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
sprzeciwiasz się przetwarzaniu, które jest uzasadnione na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
do wniesienia sprzeciwu wobec decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
do otrzymania przenośnej kopii swoich Danych osobowych lub przekazania kopii osobie trzeciej, jeżeli jest to technicznie wykonalne i nie wiąże się z nieracjonalnymi kosztami;
Jeżeli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje Dane osobowe, możesz wysłać ją, klikając w nasz formularz „Skontaktuj się z nami” lub kontaktując się z nami (dane kontaktowe znajdują się poniżej).
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych, niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności/poufności lub jeśli chcesz skorzystać
z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami, klikając w nasz formularz „Skontaktuj się z nami” lub korzystając z naszych danych kontaktowych poniżej. Gdy tylko będzie to rozsądnie możliwe i wymagane, będziemy dążyć do realizacji Twoich praw w ciągu jednego miesiąca.
W każdej chwili możesz bezpłatnie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera lub komunikatów marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w dowolnym komunikacie marketingowym lub kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych.
Nasze Strony mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich; jeśli skorzystasz
z tych linków, opuścisz nasze strony. Chociaż te strony internetowe osób trzecich są wybierane z należytą starannością, firma LOMA nie może przyjąć odpowiedzialności za wykorzystanie Danych osobowych przez te organizacje. Więcej informacji i szczegółów można znaleźć
w Informacjach o ochronie danych osób trzecich oraz oświadczeniach o ochronie prywatności na odwiedzanych stronach internetowych (jeśli takie oświadczenie jest udostępnione).

JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE DZIECI?
Firma LOMA nie gromadzi świadomie ani nie zabiega o żadne informacje od osób poniżej
16 roku życia ani świadomie nie zezwala takim osobom na rejestrację w Serwisie bez zgody rodzica lub opiekuna. Jeśli po zebraniu danych ustalimy, że użytkownik ma mniej niż 16 lat i nie przedstawił zgody rodzica/opiekuna przed podaniem jakichkolwiek Danych osobowych, nie będziemy wykorzystywać ani przechowywać jego Danych osobowych bez zgody rodzica/opiekuna. Bez takiej zgody dziecko może nie móc wykonać określonych czynności. Jednak w pewnych okolicznościach możemy zachować i wykorzystać takie informacje (zgodnie z pozostałymi postanowieniami niniejszej Polityki i obowiązującym prawem) w celu powiadomienia i uzyskania zgody rodzica/opiekuna oraz dla pewnych celów związanych
z bezpieczeństwem, odpowiedzialnością i innych celów dozwolonych przez obowiązujące prawo. Rodzic/opiekun może przejrzeć, usunąć, zmienić lub odmówić zgody na dalsze gromadzenie lub wykorzystywanie danych osobowych swojego dziecka, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego formularza „Skontaktuj się z nami” lub za pomocą poniższych danych kontaktowych (należy podać imię i nazwisko dziecka, adres i adres e-mail).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub obawy dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych, możesz skontaktować się z nami:

EUCustomer-Info@isp-beauty.com

Loma Beauty Europe BV
Vivaldistraat 3,
7132 AG Lichtenvoorden
Netherlands
Phone: +31 (0) 0544378951