Klagomålsförfarande

I händelse av det oväntade rekommenderar vi att du först uppmärksammar oss på klagomål genom att skicka ett e-postmeddelande till EUCustomer-Info@isp-beauty.com.

Om detta inte leder till en lösning är det möjligt att registrera en tvist för medling via Stichting WebwinkelKeur på https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Från den 15 februari 2016 är det också möjligt för konsumenter i EU att registrera klagomål via Europeiska kommissionens ODR-plattform. ODR-plattformen finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/odr . Om ditt klagomål ännu inte behandlas någon annanstans kan du skicka in ditt klagomål via Europeiska unionens plattform.